1.Devletler, herkesin protesto öncesinde, sırasında ve sonrasında özgürce bilgi paylaşabilmesi ve edinebilmesi için her tür iletişim ortamında protestolar hakkındaki bilgi akışını serbest bırakmalıdır.

2. Devletler mevzuat ve uygulamalarını en azından aşağıda belirtilen hususları garanti edecek şekilde düzenlemelidir:

a) Bütün resmi makamlar ve kanun uygulayıcılar, protestolarla ilgili karar verme süreci ile protestolardaki polis müdahaleleri hakkında ayrıntılı, doğru ve anlaşılır bilgi sağlayacaktır. Bilgi sağlamakla yükümlü olanlar, bilgi istendiğinde kanunda belirtilmiş olan süre içerisinde istenen bilgiyi temin etmelidir. Bu durum sadece 4. İlkedeki ölçütlerde ortaya konulduğu gibi meşru amaçlar verilebilecek tanımlanabilen bir zararı önlemek amacıyla kanunda açıklandığı şekil ile sınırlı olmak kaydıyla istisnaya tabi olabilir.

b) Protestolara polis müdahalesinin kurallarını içeren yönetmelikler, bütçe rakamları ve değerlendirme raporları da dahil olmak üzere protestolarla ilgili tüm bilgiler istenmeden açıklanmalıdır. Bu bilgiler hem internette hem de çevrimdışı ortamda, kolayca bulunmalarına olanak veren yerlerde ve verinin kolayca indirilebilmesine ve tekrar kullanılmasına izin veren biçimlerde bulundurulmalıdır.

c) Protestolarla ilgili karar verme ve kanun uygulama sürecinde yer alan tüm kamu kuruluşları, karar almaları ve görevlerini yerine getirmeleri ile ilgili düzenli kayıtlar yaratmalı ve bu kayıtları tutarlı bir şekilde devam ettirmeli; bu bilgilerin kamusal veya bağımsız incelemeye açık olduğunu garanti etmelidir.

3. Devletler protestolar hakkındaki bilgilerin yazılı basın, internet ve diğer haberleşme platformlarında yayın yoluyla serbest dolaşımını önleyecek ya da sınırlayacak tedbirler koymaktan kaçınmalı, herhangi bir sınırlama olacak ise bu, 4. İlkede yer alan koşullarla uyumlu olmalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya