1. Kanunda belirtilmiş nedenler ve prosedürler dışında ve kişinin bir suç işlediğine dair makul şüphe oluşmadan, ya da bir suçun işlenilmesini engelleme veya suç sonrası kişinin kaçmasına engel olma durumları dışında, hiç kimse keyfi olarak özgürlükten mahrum bırakılamaz. Protestolar bağlamında:

a) Toplu olarak durdurma ve aramalar yapılmamadır. Gerçekleştirilecek herhangi bir durdurma ve arama (buna elektronik cihazlar üzerinde yapılan aramalar da dahildir), gözaltı veya tutuklama belli bir bireye yönelik olmalı ve bulgulara dayandırılmalıdır.

b) Gerçekleştirilen tüm gözaltı ve tutuklama eylemleri ve takip eden davalar, yerel ve uluslararası hukukun, ayrımcılık yapılmaması ilkesi de dahil olmak üzere, resmi ve maddi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Tutuklama, gözaltı ve davalarda keyfilik olmamalı, kanunlar ve uygulama biçimleri uygun, adil ve öngörülebilir olmalı ve yargı aşamalarının her birinde adil savunma hakkı, alınan kararlara itiraz hakkı ve tanıkların çapraz sorgulanması hakkı da dahil olmak üzere tüm hukuk kural ve ilkelerine uygun olmalıdır.

c) Eğer protestocuların hukuksuz davranışları sonucunda çok sayıda gözaltı yapılması gerekiyorsa, kolluk kuvvetleri aşağıdaki noktaları yerine getirmekle yükümlüdür:
i. Gözaltına alınan kişiler yalnızca hukuksuz faaliyetler içinde bulunduğu gözlemlenen şahıslar olmalıdır. Hiç kimse yalnızca kamusal bir alanda hukuksuz bir eylemin yakınında bulunduğu için gözaltına alınamaz.
ii. Çok sayıda gözaltı yapıldığında gözaltına alınan şahısların ulaşımı, nezaret koşulları, taşınması, beslenmesi ve sağlık ve güvenliklerinin sağlanması uluslararası insan hakları standartlarına uygun koşullarda gerçekleştirilmelidir.
iii. Büyük protestolar için kurulan gözaltı alanlarının acil durumların ne olduğunu ve hangi durumda ne yapılması gerektiğini belirgin yönergelerle açıklayan acil durum yönetme planları olmalıdır. Bu tür bir merkezde görev yapan herkes acil durumlarda izlenecek prosedürler konusunda eğitimli olmalı ve hem çalışanların hem de gözaltında bulunan kişilerin güvenliğini sağlayacak tatbikatlar alanda gerçekleştirilmiş olmalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya