1. Devletler, dil, din ve inanç, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engelli olmak, siyasi görüşler veya fikirler ,ulusal veya sosyal köken, uyruk, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi nedenler temelli olarak ayrımcılığa maruz kalmada herkesin protesto hakkını eşit şekilde kullanabileceğini mevzuatlarında güvence altına almalıdır.

2. Protesto hakkının kullanılabilmesi bütün bireyler, guruplar, resmi olarak kayıtlı olmayan dernekler ve tüzel kişiler, birimler, azınlıklar, vatandaşlar veya vatandaş olmayanlar, ülkesiz insanlar, sığınmacılar, göçmenler, yabancılar, mülteciler, turistler ve tam yasal ehliyeti olmayan insanlar için garanti altında olmalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya