1. Devletler protestoların raporlanmasını ve bağımsız gözlemciler ve tüm medya tarafından tarafından bağımsızca izlenmesini kolaylaştırmalıdır. Bu kişilerin faaliyetlerine gereksiz sınırlamalar uygulamamalı, hemen her yerde mümkün olduğu kadar resmi engellemelerden kaçınmalıdır.

2. Devletler, protestolar sırasında polis müdahalelerini ve insan hakları ihlallerini belgeleyen bireylerin, olayları rapor etmeleri yüzünden hedef alınmayacağını teminat altına almalıdır. İlgili ekipmana el koymak, zarar vermek veya ekipmanı kırmak, yazılı materyal, sesli görüntülü her türlü kaydı yok etmeye yönelik kasti teşebbüsler suç sayılmalı ve sorumlusunun hesap vermesi sağlanmalıdır.

3. Protestolara polis müdahalesi sırasında, fotoğraf çekme veya video kaydı alma gibi medya, bağımsız gözlemciler, protestocular ve üçüncü taraflar tarafından gerçekleştirilen diğer ilgili faaliyetlere engel olunmamalı, film veya diğer dijital görüntü kayıtlarının kolluk kuvvetleri merkezine teslim edilmesi istenmemeli, böyle bir talebin gerçekleşmesi halinde sorumluların adli soruşturmaya tabi tutulması sağlanmalıdır.

4. Devletler, protestoların gözlenmesi, belgelenmesi ve raporlanması amacıyla bu konuda uzmanlaşmış ve eğitilmiş bağımsız gözlemcilerin protestolara erişim olanağı elde etmelerini sağlayacak programlar düzenlemelidir. Bu kişilerin aynı zamanda dağılma emri verildikten sonra da protesto alanının yakınında kalmalarına izin verilmeli ve acil durumlar dışında, kendilerine gözaltı merkezlerine erişim hakkı verilmelidir.

5. Protestoların bağımsız gözlemciler ve medya tarafından gözlenebilmesi için devletler en azından aşağıda sıralanan koşulları yerine getirmeyi teminat altına almalıdırlar:

a) Protestoları gözlemleyebilmek için, bazı polis operasyonlarında zaman ve mekan gibi kaynakların kısıtlı olduğu nadir koşullar dışında, medyada akreditasyon şartı aramaktan kaçınmak.

b) Gazetecilerin, medya çalışanlarının ve gözlemcilerin güvenliklerini olabildiğince teminat altına almak, bunun için gerekiyorsa özel koruma önlemleri almak. Bununla beraber, bu kişilerin korunma ihtiyaçları onların haklarına gereksiz sınırlamalar getirmek için vesile olarak kullanılmamalı; özellikle, ifade, hareket ve bilgi toplama özgürlükleri asla kısıtlanmamalıdır.

c) Protestolarla ilgili kaynakları koruma hakkına tam saygı duyulmalı; herhangi bir kısıtlama ancak uluslararası hukukla çizilmiş dar çerçeveyle sınırlı olmalıdır.

d) Gazeteciler ve bağımsız gözlemcilerin hiçbir zaman akreditasyonları olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanamayacakları devlet tarafından teminat altına alınmalıdır. Ayrıca, herhangi bir alanı boşaltma emri verildiğinde o alanı terk etmedikleri için tutuklanamazlar. Bunun tek istisnası orada bulunmalarının polisin eylemlerine engel olduğu durumlar olabilir.

e) Görevleri içerisinde protestolara müdahale etmek de bulunan kolluk kuvvetlerinin eğitim programında, medya çalışanlarının ve bağımsız gözlemcilerin rolü, işlevleri ve hakları da öğretilmeli ve eğitimlerinin bir parçası olarak yer almalıdır.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya