1. Herkesin düzenlediği protestonun içeriğini ve nedenini seçme hakkı vardır. Devletler özellikle aşağıdaki noktaları garanti altına almalıdır:

a) Protestolara getirilen herhangi bir kısıtlama 4. İlkede ortaya konulan ölçütlerle uyumlu olmalı ve sıkı denetlenen ve hatalı kararlara karşı önlemler barındıran süreçler sonucu getirilmelidir.

b)Protesto hakkı resmi makamların planlanan bir protesto hakkındaki görüşlerine bağlı olarak engellenemez.

c) Hükümetin, devlet görevlilerinin ya da kamu kurum ve kuruluşlarının eleştiriliyor olması asla protesto hakkını kısıtlamak için yeterli bir neden değildir.

d) Protesto hakkı, protestocunun yaygınlaştırmak istediği fikirler ya da iddialara karşı olan kişileri rahatsız veya rencide edebilecek davranış veya ifadeleri içerebilir veya üçüncü tarafların faaliyetlerini geçici olarak engelleyen, sınırlayan ya da zorlaştıran davranışlar içerebilir.

2. Dördüncü İlkenin 3. paragrafında ortaya konulduğu şekliyle kışkırtmaya karşı yasaklamalarla ilgili kısıtlamalara istinaden devletler aşağıdaki noktaları güvence altına almalıdır:

a) Provokasyon içermeyen protestolar aşağıdakileri kapsar, ancak yalnızca aşağıdakilerle sınırlı değildirler:
i. Hükümet politikalarının ya da hükümetin şiddet içermeyen yollarla değişmesini savunan protestolar
ii. Ulusa, devlete ya da bunları simgeleyen sembollere; hükümete, hükümet kurumlarına ya da resmi görevlilere veya yabancı bir ulusa, devlete ve bunları simgeleyen sembollere; yabancı bir hükümete, bu hükümetin kurumlarına ve resmi görevlilerine veya fikirlere yönelik eleştiri ya da hakaret içeren protestolar
iii. Dinlere ya da dini doktrinlere yönelik eleştiri içeren veya aykırı dini görüşler ifade eden ya da rencide edici olarak algılanan fikirler ifade eden protestolar
iv. Tarihsel olarak belli gruplara karşı ayrımcılıkla ilişkilendirilen işaret, üniforma, amblem gibi göstergelerin veya müzik parçası, şarkı gibi eserlerin şiddet çağrısı yapılmadan yalnızca sergilendiği protestolar

b) Bireysel protestoculara karşı başlatılacak kışkırtma davaları tek biçimli bir kışkırtma testinin altında değerlendirilmelidir. Aşağıdaki tüm unsurların gözden geçirilmesi gerekir:
i. Problemli ifadenin ait olduğu genel toplumsal bağlam
ii. Kişinin ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddete yol açma isteğinin ispatlanması
iii. Bireyin konumu ve rolü, özellikle de bir otorite pozisyonunda olup olmadığı ve protesto sırasında eğer varsa bu tür görevlerini yerine getirip getirmediği
iv. Söz konusu ifadenin içeriği, formu, konusu ve tarzı
v. Söz konusu ifadenin kapsamı
vi. Söz konusu ifade dolayısıyla ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddet gibi bir sonucun çıkma ihtimali.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya