1.Protestocular protesto haklarını kullanırken vatandaşlara ve devlet görevlilerine şiddet uygulamamalıdır.

2.Protesto haklarını kullanırken özel ve kamu mülküne zarar vermemek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.

3.Protestoları organize edenler, mümkün olduğu durumlarda ve zorlama olmadan,protestonun gidişatını ortaklaşa planlamak üzere ilgili yetkililer ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmalıdır. Büyük kalabalıkların katılımının beklendiği durumlarda kamu alanlarına ihtiyaç duyulduğunda gerekli izinlerin alınmasında, protestocular prosedürlere uygun davranmalıdır.

4.Organizatörler protestonun düzenlenmesini kolaylaştırmak için aralarından yetkililerin temas kurabileceği kişiler atamayı düşünmeli ve protesto alanında kolayca tanınabilen; protestonun sorunsuz bir şekilde geçmesini ve olabilecek yasak kısıtlamalara uyulmasını kolaylaştıracak yönlendirici kişiler atamalıdır.

5.Gazeteciler ve bağımsız gözlemciler kendilerini açık bir biçimde tanıtmalı, protestoların izlenmesi sırasında olayları gazetecilik standartları etiği çerçevesinde dürüstçe ve tarafsızca aktarmalıdır.

6.Gazetecilerin ve bağımsız denetimcilerin kendilerini tanıtma yöntemleri, güvenlik güçleri ve diğer aktörler tarafından net bir şekilde anlaşılabilir olmalı, bu yöntemin belirlenmesi tercihen güvenlik güçlerini temsil eden kurum, gazeteci sendikaları ve sivil toplum arasında açık ve istişareye dayanan bir anlayışla belirlenmelidir.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya