1. Devletler protesto hakkını yasalarla koruma altına almalıdır. Bunun için aşağıdaki adımları atmalıdır:
a) İlgili tüm uluslararası ve bölgesel insan hakları anlaşmalarını ya kendi mevzuatları içerisine dahil ederek ya da başka bir şekilde onaylamalı ve yürürlüğe sokmalı.

b)Protesto hakkının korunması için uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalarla tamamen uyumlu yasal, hukuki ve siyasi çerçeveler oluşturmalı; sivil toplumun ve diğer paydaşların her aşamada tam ve etkin katılımı ile bunların geliştirilmesini sağlamalı.

c)Protesto hakkının ihlalini önlemek amacıyla yeterli güvenlik önlemleri almalı ve bir kısıtlama halinde, kısıtlamanın geçerliliğini çabuk ve etkin şekilde soruşturacak bağımsız mahkeme, hakem heyeti veya başka bir yargı organı oluşturmalı.

d) Protesto hakkının ihlal edilmesine karşı her türlü tedbiri almalıdır. Bu tedbirler ceza ve adli yargı süreçleriyle ihlallerin hukuk önüne taşınabilmesini, hem de düzenleyici kuruluşlar, uluslararası insan hakları kuruluşları ve kamu denetçileri gibi yargının dışında kalan ve ihlalleri önleyici çareleri de içermelidir.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya