1. Herkes düzenleyeceği bir protestonun biçimini, yöntemini ve ne kadar süreceğini seçme özgürlüğüne sahip olmalıdır.

2. Şiddet içermeyen doğrudan eylemler meşru bir protesto yöntemi olarak kabul edilmelidir.

3. Devletler aşağıdaki uygulamalardan kaçınmalıdır:
a) Belli alanlarda düzenlenen protestolara süre kısıtlamaları getirmek. Süreye getirilen her kısıtlamak 4. İlkede ortaya konan ölçütler doğrultusunda yapılan bir değerlendirmenin sonucu konmalıdır.

b) Protestoda kullanılacak geçici yapıların inşası ve verilmek istenen mesajların yüksek sesle duyurulmasını sağlayacak araçlar ve özellikle görsel ve ses donanımına genel yasaklar getirmek. Bu tür kısıtlamalar olacaksa gerekçelendirilebilmeli ve orantılı olmalı, uluslararası inan hakları hukuku altında kabul gören temellere dayanmalı ve 4. İlkede belirtilmiş esaslar çerçevesinde anlaşılabilmelidir.

c) Protestolara katılan bireylerin fiziksel olarak nasıl göründüklerini gizlemesine engel olmak. İnternet üzerinde ya da fiziksel bir mekanda düzenlenen protestolar sırasında isimsiz olma hakkına getirilen herhangi bir kısıtlama, ciddi bir suç şüphesi temelinde 4. İlkede belirtilen ölçütlere uygun olarak açıklanabilir olmalıdır. Buna ek olarak bu tür kısıtlamaların getirilmesinde yer alan tüm süreçler ciddi bir denetimden geçmelidir.

4. Herkesin protesto sırasında dijital teknolojileri kullanma hakkı olmalıdır. Devletler, dijital teknolojilere erişimi desteklemeli ve kolaylaştırmalı ve protesto sırasında kullanımlarını yasaklamamalıdır. Özellikle:

a) Internet erişimini kesmek ya da mobil telefon trafiğine engel olmak gibi “düğme kapatma yöntemleri”, belirli bir coğrafi bölge ya da teknolojiyi hedef alan bağlantı kesme yöntemleri protestolara karşılık olarak asla uygulanmamalıdır. Bu tür müdahaleler her zaman ifade özgürlüğü üzerinde orantısız sınırlamalara sebep olmakta ve (protesto hakkı dışında kalan diğer insan haklarının korunmasıyla ilgili ihlaller de dahil) protestoları aşan sonuçlar doğurmaktadır.

b) Internet, sosyal medya ve cep telefonları da dahil olmak üzere dijital teknolojilerin kullanımına getirilecek herhangi bir kısıtlama 4. İlkede ortaya konan ölçütlerle uyumlu olmalı ve kısıtlama kararına giden yolda işleyen süreçlerin çok ciddi denetimi sonucu gerçekleşmelidir.

This post is also available in: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Portekizce, Brezilya